E-mail: jesper@efiko.dk | Tlf. +45 26 36 24 91

Forside

Projektudvikling

Vi arbejder med at udvikle nye projekter. Vi kan hjælpe med hele processen fra den første idéfase over konceptualiseringen og frem til afleveringen af en færdig projektansøgning til en fond eller pulje. I
nogle tilfælde står Efiko for hele forløbet som ekstern projektleder og i andre tilfælde hjælper vi med afgrænsede opgaver i udviklingen af det nye projekt.

Vi har stor viden om danske og nordiske fonde og deres ansøgningsprocedurer.
Gennem de seneste år har vi hjulpet mange kunder gennem fondenes ”nåleøjer” til store millionbevillinger til perspektivrige udviklingsprojekter, der gør en forskel for det danske
erhvervsudviklingsmiljø og for den grønne omstilling.

Evaluering og effektmåling

Vi er eksperter i at gennemføre evalueringer af projekter og initiativer på erhvervsudviklingsområdet.

Gennem de seneste 15 år har Jesper fra Efiko gennemført over 100 evalueringer af danske og nordiske initiativer og har stor viden om forskellige tilgange til evaluering.

I Efiko ses en evalueringsopgave som en mulighed for at opsamle værdifuld læring fra en indsats, der bruges mange ressourcer på at gennemføre. Vi bliver typisk tilknyttet en evalueringsopgave tidligt i forløbet og bidrager også gerne med at opsætte evalueringsdesign før selve dataindsamlingen begyndes. Når vi afleverer en evaluering er det med klare konklusioner og anbefalinger.

Læs mere om Efikos metoder her

Kortlægning og analyse

Vi har stor erfaring med at gennemføre kortlægninger og analyser inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

Endelig kan en analyse også være geografisk afgrænset, hvis en by, kommune eller region ønsker ny viden om netop deres position og muligheder. Vi lægger stor vægt på, at en analyse altid afleveres med et sæt af anvendelige anbefalinger og en plan for implementering.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Facilitering og proces

Vi planlægger og gennemfører hver år en række forskellige seminarer og workshops.

Nogle gange er arrangementerne dele af større opgaver – eksempelvis en evaluering eller en analyse. Andre gange står et seminar alene og kan have til formål at igangsætte en strategiproces eller forankre ny viden hos kunden.

Hver opgave er unik og rammerne aftales med kunden i opstartsfasen. Efiko har en række gennemprøvede formater, der kan tages udgangspunkt i når en proces eller et seminar skal udvikles.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Projektudvikling

Vi arbejder med at udvikle nye projekter. Vi kan hjælpe med hele processen fra den første idéfase over konceptualiseringen og frem til afleveringen af en færdig projektansøgning til en fond eller pulje. I
nogle tilfælde står Efiko for hele forløbet som ekstern projektleder og i andre tilfælde hjælper vi med afgrænsede opgaver i udviklingen af det nye projekt.

Vi har stor viden om danske og nordiske fonde og deres ansøgningsprocedurer.
Gennem de seneste år har vi hjulpet mange kunder gennem fondenes ”nåleøjer” til store millionbevillinger til perspektivrige udviklingsprojekter, der gør en forskel for det danske
erhvervsudviklingsmiljø og for den grønne omstilling.

Evaluering og effektmåling

Vi er eksperter i at gennemføre evalueringer af projekter og initiativer på erhvervsudviklingsområdet.

Gennem de seneste 15 år har Jesper fra Efiko gennemført over 100 evalueringer af danske og nordiske initiativer og har stor viden om forskellige tilgange til evaluering.

I Efiko ses en evalueringsopgave som en mulighed for at opsamle værdifuld læring fra en indsats, der bruges mange ressourcer på at gennemføre. Vi bliver typisk tilknyttet en evalueringsopgave tidligt i forløbet og bidrager også gerne med at opsætte evalueringsdesign før selve dataindsamlingen begyndes. Når vi afleverer en evaluering er det med klare konklusioner og anbefalinger.

Læs mere om Efikos metoder her

Facilitering og proces

Vi planlægger og gennemfører hver år en række forskellige seminarer og workshops.

Nogle gange er arrangementerne dele af større opgaver – eksempelvis en evaluering eller en analyse. Andre gange står et seminar alene og kan have til formål at igangsætte en strategiproces eller forankre ny viden hos kunden.

Hver opgave er unik og rammerne aftales med kunden i opstartsfasen. Efiko har en række gennemprøvede formater, der kan tages udgangspunkt i når en proces eller et seminar skal udvikles.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Kortlægning og analyse

Vi har stor erfaring med at gennemføre kortlægninger og analyser inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

Endelig kan en analyse også være geografisk afgrænset, hvis en by, kommune eller region ønsker ny viden om netop deres position og muligheder. Vi lægger stor vægt på, at en analyse altid afleveres med et sæt af anvendelige anbefalinger og en plan for implementering.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Nyheder

null

Efiko er partner i Turbo Plant 360

Plantebaserede fødevarer er en boomende industri. Et målrettet udviklingsforløb i den danske fødevaresektor, skal omstille industrien og accelerere plantebaserede virksomheders innovation og vækst. Efiko er partner i Turbo Plant 360, og skal de næste 4 år arbejde på at forankre indsatsen og udbrede kendskabet til de plantebaserede produkter.

Læs mere om projektet på Industriens Fonds hjemmeside her: https://industriensfond.dk/projekt/turboplant/

null

Lærende evaluering af SHORES Langeland

Efiko har vundet en spændende opgave om at gennemføre en lærende evaluering af projekt SHORES Langeland i perioden 2024-2025. Opgaven går både ud på at dokumentere resultater og effekter undervejs i projektforløbet og på at give løbende sparring og rådgivning til projektledelsen om, hvordan projektet kan justeres undervejs.

null

Udvikling af flere maritime startups

I 2024 er Efiko med i et udviklingsprojekt på DTU, hvor der arbejdes på at identificere spændende forskningsmæssige cases, som kan udvikle sig til nye virksomheder på det maritime område. Projektet, der er finansieret af Den Maritime Fond, bygger på en velafprøvet model vedr. Open Entrepreneurship, som skal tilpasses den maritime sektor.

Nyheder

null

Efiko er partner i Turbo Plant 360

Plantebaserede fødevarer er en boomende industri. Et målrettet udviklingsforløb i den danske fødevaresektor, skal omstille industrien og accelerere plantebaserede virksomheders innovation og vækst. Efiko er partner i Turbo Plant 360, og skal de næste 4 år arbejde på at forankre indsatsen og udbrede kendskabet til de plantebaserede produkter.

Læs mere om projektet på Industriens Fonds hjemmeside her: https://industriensfond.dk/projekt/turboplant/

null

Lærende evaluering af SHORES Langeland

Efiko har vundet en spændende opgave om at gennemføre en lærende evaluering af projekt SHORES Langeland i perioden 2024-2025. Opgaven går både ud på at dokumentere resultater og effekter undervejs i projektforløbet og på at give løbende sparring og rådgivning til projektledelsen om, hvordan projektet kan justeres undervejs.

null

Udvikling af flere maritime startups

I 2024 er Efiko med i et udviklingsprojekt på DTU, hvor der arbejdes på at identificere spændende forskningsmæssige cases, som kan udvikle sig til nye virksomheder på det maritime område. Projektet, der er finansieret af Den Maritime Fond, bygger på en velafprøvet model vedr. Open Entrepreneurship, som skal tilpasses den maritime sektor.

Udvalgte referencer