E-mail: jesper@efiko.dk | Tlf. +45 26 36 24 91

Forside

Rådgivning

Vi arbejder med rådgivning i forhold til erhvervspolitiske initiativer og strategiprocesser. Det kan eksempelvis være rådgivning om, hvordan nye strategier implementeres bedst muligt eller hjælp til at sikre ekstern finansiering til nye politiske initiativer.

Vi yder også råd og vejledning til strategiprocesser, hvor der skal sikres sammenhæng mellem strategier  på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Evaluering og effektmåling

Vi har stor erfaring med at kortlægge og analysere delområder inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

En analyse kan være geografisk afgrænset, hvis en by, kommune eller region ønsker ny viden om netop deres position og muligheder, og den kan dække hele landet, alt efter ønsker og behov. Vi lægger stor vægt på, at en analyse altid afleveres med et sæt af anvendelige anbefalinger og en plan for implementering, så der er en fair chance for at gå fra ”papir til virkelighed”.

Læs mere om Efikos metoder her

Kortlægning og analyse

Vi har stor erfaring med at kortlægge og analysere delområder inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

Endelig kan en analyse også være geografisk afgrænset, hvis en by, kommune eller region ønsker ny viden om netop deres position og muligheder. Vi lægger stor vægt på, at en analyse altid afleveres med et sæt af anvendelige anbefalinger og en plan for implementering.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Facilitering og proces

Vi planlægger og gennemfører hver år en række forskellige seminarer og workshops. Nogle gange er arrangementerne delelementer i større opgaver – eksempelvis en evaluering eller en analyse. Andre gange står for eksempel et seminar mere alene og kan have til formål at igangsætte en strategiproces eller forankre ny viden eller lovgivning hos kunden. Herunder et lille udpluk af arrangementer vi har afholdt:

  • Matchmaking-aktiviteter på High Tech Summit på DTU, 2018
  • Seminarer for medarbejdere i Landbrugsstyrelsen, 2018
  • Læringsseminarer på DTU Science Park, 2016-2018
  • Kreativ proces og forankring af viden for Væksthus Midtjylland, 2018
  • Foreningen Norden – facilitering af en udviklingsdag for unge nordiske ledere, 2018
  • Seminar for delegation af bulgarske sagsbehandlere, 2015-2016

Rådgivning

Vi arbejder med rådgivning i forhold til erhvervspolitiske initiativer og strategiprocesser. Det kan eksempelvis være rådgivning om, hvordan nye strategier implementeres bedst muligt eller hjælp til at sikre ekstern finansiering til nye politiske initiativer.

Vi yder også råd og vejledning til strategiprocesser, hvor der skal sikres sammenhæng mellem strategier  på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Kortlægning og analyse

Vi har stor erfaring med at kortlægge og analysere delområder inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Facilitering og proces

Vi planlægger og gennemfører hver år en række forskellige seminarer og workshops. Nogle gange er arrangementerne delelementer i større opgaver – eksempelvis en evaluering eller en analyse. Andre gange står for eksempel et seminar mere alene og kan have til formål at igangsætte en strategiproces eller forankre ny viden eller lovgivning hos kunden.

Evaluering og effektmåling

Vi har stor ekspertise i at gennemføre skræddersyede evalueringer og effektmålinger af offentlige projekter, ordninger og initiativer. Vi gennemfører både effektevalueringer og lærende evalueringer og har udviklet en tilgang, hvor vi både sikrer opsamling af viden om målopfyldelse og effekter og samtidig sætter fokus på videnopbygning hos den aktør, der gennemfører indsatsen.

Læs mere om Efikos metoder her

Nyheder

null

Erhvervshuse i ny rolle

Efiko har bistået Erhvervshus Midtjylland med både analyse og proces i forbindelse med overgangen fra Væksthus til Erhvervshus. Arbejdet har både involveret gennemførelse af workshops for midtjyske erhvervsservice-aktører og formuleringen af principper for god erhvervsservice.

null

DTU sætter fokus på digital læring

DTU er lead partner på projektet SMART Greater Copenhagen, der i perioden 2018-2021 har fokus på at udvikle nye formater for digital læring og kompetenceudvikling. Efiko og WeScale gennemfører lærende evaluering i hele projektperioden.

null

Analyse af den danske landbrugssektor

Efiko deltager i konsortium med Pluss Leadership, Epinion og Teknologisk Institut, der for Landbrugsstyrelsen skal udarbejde en SWOT-analyse af hele den danske landbrugssektor. Analysen skal danne grundlag for prioritering og strategisk retning i den danske landbrugspolitisk de næste mange år.

Nyheder

null

Erhvervshuse i ny rolle

Efiko har bistået Erhvervshus Midtjylland med både analyse og proces i forbindelse med overgangen fra Væksthus til Erhvervshus. Arbejdet har både involveret gennemførelse af workshops for midtjyske erhvervsservice-aktører og formuleringen af principper for god erhvervsservice.

null

DTU sætter fokus på digital læring

DTU er lead partner på projektet SMART Greater Copenhagen, der i perioden 2018-2021 har fokus på at udvikle nye formater for digital læring og kompetenceudvikling. Efiko og WeScale gennemfører lærende evaluering i hele projektperioden.

null

Analyse af den danske landbrugssektor

Efiko deltager i konsortium med Pluss Leadership, Epinion og Teknologisk Institut, der for Landbrugsstyrelsen skal udarbejde en SWOT-analyse af hele den danske landbrugssektor. Analysen skal danne grundlag for prioritering og strategisk retning i den danske landbrugspolitisk de næste mange år.

Udvalgte referencer