E-mail: jesper@efiko.dk | Tlf. +45 26 36 24 91

Forside

Rådgivning

Vi arbejder med rådgivning i forhold til erhvervspolitiske initiativer og strategiprocesser. Det kan eksempelvis være rådgivning om, hvordan nye strategier implementeres bedst muligt eller hjælp til at sikre ekstern finansiering til nye politiske initiativer.

Vi yder også råd og vejledning til strategiprocesser, hvor der skal sikres sammenhæng mellem strategier  på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Evaluering og effektmåling

Vi har stor erfaring med at kortlægge og analysere delområder inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

En analyse kan være geografisk afgrænset, hvis en by, kommune eller region ønsker ny viden om netop deres position og muligheder, og den kan dække hele landet, alt efter ønsker og behov. Vi lægger stor vægt på, at en analyse altid afleveres med et sæt af anvendelige anbefalinger og en plan for implementering, så der er en fair chance for at gå fra ”papir til virkelighed”.

Læs mere om Efikos metoder her

Kortlægning og analyse

Vi har stor erfaring med at kortlægge og analysere delområder inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

Endelig kan en analyse også være geografisk afgrænset, hvis en by, kommune eller region ønsker ny viden om netop deres position og muligheder. Vi lægger stor vægt på, at en analyse altid afleveres med et sæt af anvendelige anbefalinger og en plan for implementering.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Facilitering og proces

Vi planlægger og gennemfører hver år en række forskellige seminarer og workshops. Nogle gange er arrangementerne dele af større opgaver – eksempelvis en evaluering eller en analyse. Andre gange står et seminar alene og kan have til formål at igangsætte en strategiproces eller forankre ny viden hos kunden.

Herunder et lille udpluk af arrangementer vi har afholdt:

  • Læringsseminarer om bæredygtig grøn byudvikling i Fredericia og Odense, 2019 og 2020
  • Seminar om kommunale erfaringer med erhvervsfremmesystemet i Midtjylland, 2019
  • Matchmaking-aktiviteter på High Tech Summit på DTU, 2018
  • Seminar-række for medarbejdere i Landbrugsstyrelsen, 2018
  • Læringsseminarer på DTU Science Park, 2016-2019
  • Foreningen Norden – facilitering af en udviklingsdag for unge nordiske ledere, 2018
  • Seminar for delegation af bulgarske sagsbehandlere, 2015-2016

Rådgivning

Vi arbejder med rådgivning i forhold til erhvervspolitiske initiativer og strategiprocesser. Det kan eksempelvis være rådgivning om, hvordan nye strategier implementeres bedst muligt eller hjælp til at sikre ekstern finansiering til nye politiske initiativer.

Vi yder også råd og vejledning til strategiprocesser, hvor der skal sikres sammenhæng mellem strategier  på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Kortlægning og analyse

Vi har stor erfaring med at kortlægge og analysere delområder inden for det samlede erhvervs- og innovationssystem. Det kan eksempelvis være analyser af bestemte brancher, eller af samarbejdsrelationer mellem aktører.

Ønsker du at lære mere om Efiko?

Facilitering og proces

Vi planlægger og gennemfører hver år en række forskellige seminarer og workshops. Nogle gange er arrangementerne delelementer i større opgaver – eksempelvis en evaluering eller en analyse. Andre gange står for eksempel et seminar mere alene og kan have til formål at igangsætte en strategiproces eller forankre ny viden eller lovgivning hos kunden.

Evaluering og effektmåling

Vi har stor ekspertise i at gennemføre skræddersyede evalueringer og effektmålinger af offentlige projekter, ordninger og initiativer. Vi gennemfører både effektevalueringer og lærende evalueringer og har udviklet en tilgang, hvor vi både sikrer opsamling af viden om målopfyldelse og effekter og samtidig sætter fokus på videnopbygning hos den aktør, der gennemfører indsatsen.

Læs mere om Efikos metoder her

Nyheder

null

Blockchain i fødevareindustrien

Efiko har bidraget til et spændende udviklingsprojekt om, hvordan blockchain-teknologi kan medvirke til udvikling i fødevareindustrien. Sammen med forskere fra DTU Food og DTU Compute, DTU Skylab og tilknyttede forretningsudviklere har vi undersøgt potentialer og udfordringer ved at arbejde med blockchain-teknologi. Projektet blev finansieret af Industriens Fond.

Læs projektets afsluttende rapport her.

null

Evaluering af GreenBizz

Efiko skal i samarbejde med Pluss Leadership gennemføre en lærende evaluering af Interreg-projektet GreenBizz. Projektet gennemføres af Aarhus Universitet i tæt samarbejde med norske og svenske partnere. Evalueringsteamet er med i hele projektet og skal samle op på resultater og bidrage med læring undervejs i perioden.

null

Evaluering af Tidsrejsen

Nordea-fonden har finansieret det spændende naturformidlingsprojekt ”Tidsrejsen” i Randers. Efiko har i perioden 2020-2022 rollen som lærende evaluator og skal bidrage til opsamling af viden og opstilling af læringspunkter undervejs i projektet. Projektet gennemføres af Randers Regnskov, Randers Kommune og Museum Østjylland.

Nyheder

null

Blockchain i fødevareindustrien

Industriens Fond har finansieret et spændende udviklingsprojekt vedrørende kommercielle muligheder i anvendelsen af blockchain-teknologi i den danske fødevarebranche. Særligt i SMV´er der producerer højværdiprodukter forventes der at være et stort potentiale. Projektet er forankret på DTU Food og Efiko bidrager til projektets gennemførelse sammen med WeScale og Hoegenhaven Consulting.

Læs pressemeddelelsen her.

null

Evaluering af GreenLab Skive

Efiko gennemfører i samarbejde med Pluss Leadership lærende evaluering af GreenLab Skive Erhvervspark. Erhvervsparken i Skive har store ambitioner om grønne energiløsninger, symbiosenetværk og cirkulære økonomiske tiltag. De modtog i 2017 knap 10 mio. kr. fra Erhvervsministeriet fra initiativet ”Målrettet Erhvervsindsats” Evalueringen skal vurdere effekten af dette tilsagn og øvrige initiativer.

Læs mere om GreenLab Skive her.

null

Grønne projekter i Odense

Efiko gennemfører i perioden 2019 til 2021 lærende evaluering af to grønne projekter i Odense Kommune. Begge projekter har til formål at spille positivt med på den grønne dagsorden og fokuserer på cirkulære forretningsmodeller og på nye samarbejdsmodeller til håndtering af vand i byområder.

Udvalgte referencer