E-mail: jesper@efiko.dk | Tlf. +45 26 36 24 91

Venskabsbyer

Venskabsbyer

Jesper fra Efiko har i mange år haft en stor interesse for venskabsbyfænomenet og for de mange spændende aktiviteter, der foregår mellem byer i hele verden. Fascinationen skyldes en beundring for de gode og rigtige intentioner bag venskabsby-tanken som grundlæggende er et fredsprojekt ud fra devisen, jo mere vi kender hinanden og har med hinanden at gøre, jo mindre er risikoen for, at vi begynder at slås. Det synspunkt fortjener at bliver lyttet til!

På den anden side er det åbenlyst, at venskabsbykonceptet ikke er det, der står højst på dagsordenen i de danske byer/kommuner og der er mange steder en opfattelse af, at det er et lidt støvet levn fra fortiden. I Efiko mener vi, at det store internationale net af relationer, som venskabsbyerne udgør, rummer en lang række delvist uforløste potentialer, som kan aktiveres og gøre stor nytte.

I samarbejde med Christian Eskelund-Hansen fra Northern Gate er det lykkedes at indsamle information om alle danske og mange andre nordiske venskabsbyrelationer i en database, der rummer en lang række fakta om venskabsbyrelationerne. Og det er faktisk ikke så støvet, som nogen går rundt og tror.

Herunder kan hentes en kort opsamling på de danske venskabsbyer og de 317 danske venskabsbyrelationer er illustreret på et verdenskort. For mere information om, hvordan venskabsbyrelationernes potentiale kan blive aktiveret, tøv ikke med at kontakte os. Vi holder oplæg om de mest perspektivrige venskabsbyaktiviteter og om, hvilke potentialer nye relationer rummer, hvis det gribes rigtigt an.

Se venskabsbyer

Læs Venskabsanalysen