E-mail: jesper@efiko.dk | Tlf. +45 26 36 24 91

Nyheder

Cases

null

Blockchain i fødevareindustrien

Industriens Fond har finansieret et spændende udviklingsprojekt vedrørende kommercielle muligheder i anvendelsen af blockchain-teknologi i den danske fødevarebranche. Særligt i SMV´er der producerer højværdiprodukter forventes der at være et stort potentiale. Projektet er forankret på DTU Food og Efiko bidrager til projektets gennemførelse sammen med WeScale og Hoegenhaven Consulting.

Læs pressemeddelelsen her.

null

Erhvervshuse i ny rolle

Efiko har bistået Erhvervshus Midtjylland med både analyse og proces i forbindelse med overgangen fra Væksthus til Erhvervshus. Arbejdet har både involveret gennemførelse af workshops for midtjyske erhvervsservice-aktører og formuleringen af principper for god erhvervsservice.

null

DTU sætter fokus på digital læring

DTU er lead partner på projektet SMART Greater Copenhagen, der i perioden 2018-2021 har fokus på at udvikle nye formater for digital læring og kompetenceudvikling. Efiko og WeScale gennemfører lærende evaluering i hele projektperioden.

null

Analyse af den danske landbrugssektor

Efiko deltager i konsortium med Pluss Leadership, Epinion og Teknologisk Institut, der for Landbrugsstyrelsen skal udarbejde en SWOT-analyse af hele den danske landbrugssektor. Analysen skal danne grundlag for prioritering og strategisk retning i den danske landbrugspolitisk de næste mange år.

null

Løbende Evaluering af projekt Maritim Turisme

Efiko har i perioden 2016 til 2018 fulgt turismeprojektet Maritim Turisme i Nordsjælland og har gennemført en lærende evaluering af projektets indsats. Evalueringen viser, at projektet har skabt gode resultater – blandt andet arbejdspladser og innovation i maritime virksomheder. Udfordringen er særligt at sikre en videreførelsen af indsatsen.

null

Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikter

I samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning på Bornholm har Efiko udarbejdet en analyse af traditionelle produktionsvirksomheder i danske landdististriker, der klarer sig godt. Analysen fokuserer på, hvilke forklaringer der kan findes på virksomhedernes succes. Og analysen har et særligt fokus på arbejdskraftens betydning.

null

Nyt liv i det gamle pakhus

Efiko har udarbejdet en potentialeanalyse for Nysted Bevaringsforening vedrørende fremtidige anvendelsesmuligheder i det smukke og gamle Bønnelyckes Pakhus i Nysted. Ambitionen er, at huset skal være centrum for kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter og dermed bidrage til et levende og alsidigt byliv i Nysted.

null

Gennemførelse af VIP Matchmaking på High Tech Summit 2018

I samarbejde med WeScale har Efiko udviklet og gennemført et særligt matchmaking-format for mødet mellem forskningsviden og tech-virksomheder. På High Tech Summit 2018 gennemførte vi således over 100 Round Table Matchmaking-seancer. Ambitionen er at videreudvikle formatet så det kan gennemføres i større skala de næste år.

null

Evaluering af High Tech Summit 2018

Efiko er evaluerings-partner på High Tech Summit og gennemfører en samlet evaluering af deltagernes tilfredshed og udbytte på årets summit. Evalueringen fokuserer både på den strategiske opfyldelse af målsætninger, på deltagernes tilfredshed og udbytte og på at samle og strukturere forbedringsforslag til de næste års High Tech Summit.

null

Lærende evaluering af projekt Smart Innovation

Efiko gennemfører for DTU Science Park en lærende evaluering af projektet Smart Innovation. Evalueringen skal både samle op på effekter og resultater og fokusere på løbende at evaluere proces, organisering og samarbejdskultur i projektkredsen.

null

Grønne projekter i Fredericia

Efiko gennemfører fra 2018 til 2020 lærende evaluering af to projekter i Fredericia. Projekterne har til formål at skabe vækst og beskæftigelse via innovative måder at indsamle og behandle affald på. Efiko er med hele vejen for at dokumentere resultater og for at give sparring til projektledelsen.

null

Evaluering af City of Congresses

Evaluering af projektet City of Congresses for Wonderful Copenhagen. Arbejdet med at tiltrække konferencer til København er en vigtig strategisk satsning i Hovedstadsområdet. Evalueringen viser blandt andet, at der har været en stor grad af ”return of Investment” i kongres-indsatsen og at der fortsat er muligheder for at øge omsætningen i et stigende marked.

null

Evaluering af GreenLab Skive

Efiko gennemfører i samarbejde med Pluss Leadership lærende evaluering af GreenLab Skive Erhvervspark. Erhvervsparken i Skive har store ambitioner om grønne energiløsninger, symbiosenetværk og cirkulære økonomiske tiltag. De modtog i 2017 knap 10 mio. kr. fra Erhvervsministeriet fra initiativet ”Målrettet Erhvervsindsats” Evalueringen skal vurdere effekten af dette tilsagn og øvrige initiativer.

Læs mere om GreenLab Skive her.

null

Grønne projekter i Odense

Efiko gennemfører i perioden 2019 til 2021 lærende evaluering af to grønne projekter i Odense Kommune. Begge projekter har til formål at spille positivt med på den grønne dagsorden og fokuserer på cirkulære forretningsmodeller og på nye samarbejdsmodeller til håndtering af vand i byområder.