E-mail: jesper@efiko.dk | Tlf. +45 26 36 24 91

Om Efiko

Om Efiko

Efiko er et specialiseret konsulent- og rådgivningsfirma, der arbejder med erhvervsudvikling bredt forstået. Siden starten i 2017 har vi løst opgaver i samarbejde med en lang række forskellige kunder. Eksempelvis kommuner, regioner, ministerier, erhvervshuse, klyngeorganisationer og videninstitutioner.

Alle opgaver har til formål at bidrage til at skabe gode rammer for erhvervslivet og gode betingelser for at leve og bo i alle egne af Danmark. Vi løser altid opgaverne i tæt samspil med kunden og går gerne ”den ekstra meter” for at sikre det bedst mulige resultat.

Efiko ejes og drives af Jesper Nørgaard Viemose, som er en rutineret konsulent og rådgiver på det erhvervspolitiske felt. Han har specialiseret sig i at kombinere kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af viden og derudfra opstille anbefalinger til ny politik og udviklingstiltag.

Jesper har gennem 20 år været projektleder på – eller på anden vis bidraget til – en lang række store udviklingsopgaver i både offentlig og privat regi og han har et indgående kendskab til hele det danske erhvervspolitiske set-up og til EU´s strukturfonde. Desuden har han særlige kompetencer omkring lærende evaluering, videnudveksling mellem universiteter og SMV´er og udviklingen inden for områderne traditionel fremstillingsindustri, energi- og cirkulær økonomi, turisme- og oplevelsesøkonomien og fødevaresektoren.

Efiko har tilsluttet sig FN´s Global Compact vedrørende socialt- og samfundsansvar.

Om Efiko

Efiko er et specialiseret konsulent- og rådgivningsfirma, der arbejder med erhvervsudvikling bredt forstået. Siden starten i 2017 har vi løst opgaver i samarbejde med en lang række forskellige offentlige kunder.

Alle opgaver har til formål at bidrage til at skabe gode rammer for erhvervslivet og gode betingelser for at leve og bo i alle egne af Danmark. Vi løser altid opgaverne i tæt samspil med kunden og går gerne ”den ekstra meter” for at sikre et brugbart og solidt forankret resultat.

Efiko ejes og drives af Jesper Nørgaard Viemose, som er en rutineret konsulent og rådgiver på det erhvervspolitiske felt. Han har specialiseret sig i at kombinere kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af viden.

Jesper har gennem tiden stået i spidsen for en lang række store udviklingsopgaver i både offentlig og privat regi og han har et indgående kendskab til hele det danske erhvervspolitiske set-up og til EU´s strukturfonde.

Desuden har Jesper opbygget en særlig kompetence omkring lærende evaluering, videnudveksling mellem universiteter og SMV´er og udviklingen inden for bestemte brancher som traditionel fremstillingsindustri, energi- og cirkulær økonomi, turisme- og oplevelsesøkonomien og fødevaresektoren.

Metoder fra værktøjskassen